Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu-jeżeli była wydana
  • dowód osobisty właściciela pojazdu lub osoby prawnie upoważnionej
  • jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po kupnie ( jest zarejestrowany na poprzedniego właściciela), potrzebna jest umowa kupna-sprzedaży pojazdu, potwierdzona pieczęcią Urzędu Skarbowego.

 
Po przyjęciu samochodu do kasacji, właściciel pojazdu otrzymuje zaświadczenie do wyrejestrowania, unieważnione tablice rejestracyjne,unieważniony dowód rejestracyjny, kartę pojazdu z którymi powinien udać się do wydziału komunikacji i zgłosić zezłomowanie pojazdu.
 

Akty prawne dotyczące demontażu pojazdów:

  1. Ustawa o recyklingu
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  3. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  4. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw